Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog hatmızda bukanak baş parmağında kesif tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çdüzenışmaları ile inceleyeceğiz. Kıç anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun sair bölgelerine bakarak daha karmaşıktır. Serparmak ise ayak tabanığın hem yeterince dinamik olan kısmıdır hem de yere transfer edilen kuvvetin hengâm hengâm %90’ına derece olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, jurnal yaşam kalitesinde güvenilir bozukluğa reviş açabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide artan bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayak tabanığın bedii görünümünü bozan, dertlı ve akut bir bukanak çıbanparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanımlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz mazmunı itibariyle bukanak çıbanparmağının dünyaa açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de ciğerermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor zor sağlayıcı bir grup intrensek kasa malik olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın bukanak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli hamule taşıyan kuruluşsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine kapalıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kıç, evrimsel tebeddülat sırasında temel fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tebeddülat sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime malik olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aynasız nöbetlevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki kök nedenin ayakkabı düzenışkanlığı olduğunu destekleyen bir araştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda uygun nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nispetın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin katı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve bukanak ön bölümünün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun sair intrensek sebepleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler olaylar üzere nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit üzere romatizmal hastalıklar, hatta çıbanparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili üzere daha seyrek göru¨nen durumlar da adetlabilir. Bazı araştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik geçişten çok hanımefendilerin erkeklere bakarak daha bir tomar sivri uçlu yetersiz, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı